Inlämning & material

Information

Läs mer >>

Mediecertifikat
Lokusjobb.se
Almedalen.net

Produktfolder (PDF)
Läs mer >>

Rammätning

 

Låt oss mäta hur din annons fungerar.

Läs mer >>

 

Material & Inlämning

Att producera annonser

TU har tagit fram flera verktyg för att underlätta produktionen av annonser och kvalitetssäkra dem. Här får du hjälp med att välja säkra färger för dagspress, anpassa foton för dagspresstryck samt skapa, kontrollera och leverera korrekta PDF- och EPS-annonser.

Läs mer >>

Lämningstider


GA, GT, Just Nu, Näringsliv och Almedalen.
Material skickas till fardigt@gotlandsmedia.se

Märk materialet: Kundens namn + första införingsdag
Lämna materialet senast: Kl 11 vardag före införingsdag

(För bilagor kan inlämningstider variera pga olika trycktider.
Kontakta därför din ordinarie mediesäljare eller annonsavdelningen.)

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser