Priser webb/mobil
Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor och förklaring av tekniska termer

Läs mer >>

Inlämning & Material
Mediecertifikat
Rammätning

 

Låt oss mäta hur din annons fungerar.

Läs mer >>

Lunchguiden

- Visa din meny där det syns

Läs mer >>

 

Inlämning & material

Lämningstider
Gällande lämningstider så finns det två olika lämningstider beroende på om det är NTM Digital Produktion som ska göra den digitala annonsen (bannern) eller om ni själva eller er reklambyrå producerar den.

  • Lämningstid för manus och material när NTM Digital Produktion ska skapa bannern är två arbetsdagar före startdatum.
  • Lämningstid för färdig banner är 12.00 sista arbetsdagen innan startdatum.

I ämnesraden när du skickar in manus alternativt en färdig banner skriver du startdatum, företagsnamn, sajt och ev ordernummer (exv 2014-12-01-Företaget AB-UNT.se-123123). Adressen till NTM Digital Produktion är: digital.material@ntm.eu.

Material
När du skickar in materialet till den digitala annonsen ska du även skicka med ett manus, ev bilder samt länkadressen som du vill att den digitala annonsen ska länkas till. Observera att om den digitala annonsen ska utgå från en tidningsannons så måste materialet till tidningsannonsen lämnas i god tid till annonsproduktion för print. Om den digitala annonsen ska utgå från ett printmaterial som ni själva har producerat (eller er reklambyrå har producerat) så måste printannonsen mailas till digital.material@ntm.eu senast två arbetsdagar före startdatum på den digitala kampanjen om NTM Digital produktion ska göra den digitala annonsen.

Färdig digital annons (Banner)
För information om utformning läs under ”Specifikation” gällande storlekar och maxvikter. När du skickar in en färdig digital annons så ska du alltid skicka:

  • en swf-fil
  • en fallbackfil i form av jpg, png eller gif-fil. Denna fil visas för de besökare vars webbläsare inte stödjer ­flash (vanligtvis mobiler och surfplattor).  
  • Länkadressen (ex www.dinsida.se/kampanj)

Video och ljud
Video och ljud får endast starta efter klick. Alltså inte vid mouseover.

SWF-fil
För att vi ska kunna leverera klickstatistik på annonsen krävs att flashfilen innehåller en så kallad clickTag. ClickTagen ska vara enligt följande:

Skapa clickTAG med ActionScript 2:
Skapa en button som anropar action-scriptet getURL enligt nedan:

on (release) {
     getURL(_root.clickTAG, "_blank");
}

Skapa clickTAG med ActionScript 3:
Skapa ett objekt i det översta lagret i din scen, gör det genomskinligt och döp det till "klickyta_mc". Klistra sedan in följande kod på första bildrutan i din scen. Det är viktigt att denna kod löper genom hela flash-klippet.

klickyta_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, klick)
function klick(event:MouseEvent) : void {
     var Url = String(root.loaderInfo.parameters.
     clickTAG).split("~").join("&");
     navigateToURL(new URLRequest(Url), "_blank");
}

NTMs digitala produktion definierar sedan URL:en utanför filen. Skicka därför länkadressen med annonsmaterialet.

För de webbläsare som inte har stöd för flash bör flashannonsen kompletteras med en ersättningsannons i antingen jpg, png eller gif. Detta material levereras tillsammans med flashmaterial.


Specifikationer

Standarduppsättning - desktop
Vi använder oss av IAB Sveriges rekommenderade annonsstorlekar för displayannonsering.

Panorama 980 XL
Dimensioner: 980 x 240 px
Max filvikt: 120 kB
Fallbackfil: 65 kB

Panorama 980 XXL
Dimensioner: 980 x 360/480/600 px
Max filvikt: 180 kB
Fallbackfil: 75 kB

Panorama 980
Dimensioner: 980x120 px
Max filstorlek: 60 kB
Fallbackfil: 40 kB

Panorama 1250 XL
Specifikation: Panorama 1250 XL laddas ovanför sidhuvudet.
Dimensioner: 1250 x 360 px
Max filvikt: 180 kB
Fallbackfil: 75 kB

Outsider
Ligger i den högra annonsspalten, och följer med när användaren scrollar ner sidan.
Dimensioner: 250x600/800 px
Max filstorlek: 60 kB
Fallbackfil: 40 kB

Modul
Flera positioner som roteras på sajten
Dimensioner: 468x240 px
Max filstorlek: 60 kB
Fallbackfil: 40 kB

Widescreen
Flera positioner som roteras på sajten
Dimensioner: 250x240 px
Max filstorlek: 60 kB
Fallbackfil: 40 kB

Artikelbanner
Ligger direkt under ingressen i samtliga artiklar.
Dimensioner: 468*60/120
Max filstorlek: 60 kB
Fallbackfil: 40 kB

Specialformat - desktop

Kontextuell artikelbanner
Kontextuell artikelannons har samma format som artikelbanner, men visas endast när artikeln ifråga innehåller ett eller flera på förhand definierade nyckelord. Annonsen löper i allmänhet över hela sajten och är således inte kopplad till någon viss sektion. Vilka nyckelord som skall användas ska anges i samband med bokningen. Det går inte att på förhand bedöma hur många visningar en annons av den här typen kan komma att få under en given kampanjperiod. Denna kampanj bokas utan slutdatum.

Ligger direkt under ingressen i samtliga artiklar
Dimensioner: 468*60/120
Max filstorlek: 60 kB
Fallbackfil: 40 kB

Helsidan
Helsidan är ett format som slås upp i ett eget lager över sidan när användaren anländer. Lagret har en halvtransparant bakgrund så att användaren förstår att man anlänt till nyhetssajten. En sådan här annons visas alltid med dygnsfrekvens 1, vilket innebär att varje användare endast ser annonsen en gång per dygn. Annonsen visas i ca 15 sekunder varefter den automatiskt stängs. Besökaren kan också stängas med en stängknapp längst upp i högra hörnet på annonsen.

Då sajten laddas samtidigt som annonsen visas så rekommenderar vi att man försöker hålla annonsen så enkel som möjligt för att undvika att prestandabegränsningar hos användaren leder till en upplevd försämring av annonskvaliteten. Observera att material till helsidesannonser ska levereras minst fem (5) arbetsdagar före publicering.

Dimensioner: 980x600 px
Max filvikt: 125 kB
Tillåtna annonstyper: Flash, JPG, GIF (Det är möjligt att använda sig av redirect).

Standarduppsättning - Mobil
Panorama 320
Dimensioner: 320*320 px
Max filstorlek: 30 kB
Tillåtna filformat: jpg, png och gif (För att klara filvikten - max tre bilder)


Panorama 160
Dimensioner: 320*160 px
Max filstorlek: 25 kB
Tillåtna filformat: jpg, png och gif (För att klara filvikten - max tre bilder)

Panorama 80
Dimensioner: 320*80 px
Max filstorlek: 20 kB
Tillåtna filformat: jpg, png och gif (För att klara filvikten - max tre bilder)

Support
Har du några tekniska frågor så får du gärna kontakta digital produktion på denna mailadress, digital.support@ntm.eu, och så återkommer vi till dig inom kort.

 

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser