Annonsinfo gotland.net
Inlämning & Material
 

Material & inlämning

Inlämning av externt producerade webbannonser

Annonsmaterial till webben
Med ett intressant budskap får du rätt målgrupp att uppmärksamma din annons. Men även funktion och interaktivitet har stor betydelse för att annonsen ska locka betraktaren på webben.
Våra webbproducenter hjälper dig gärna med utformningen av din webbannons. Produktion beställer du när du beställer din webbannonsering.

Färdigt annonsmaterial
Färdiga webbannonser skickas till

webbannons@ntm.eu senast två arbetsdagar före publiceringsdag. Vi tar emot alla vanligen förekommande annonsformat som jpg, gif, html och flash.
Ange URL dvs vart annonsen ska länkas.

Tydlig avgränsning
Annonser som publiceras ska vara tydligt avgränsade i form av en ram eller färgad bottenplatta.

Annonsvikter:
Nedan följer rekommenderad maxvikt på våra vanligaste annonsstorlekar, då annonsen är helt färdigladdad i webbläsaren.

180x180 pixlar 40 kb 
380x280 pixlar 60 kb

Större vikter kan tillåtas under förutsättning att besökaren själv aktiverar laddningen av det tyngre innehållet, exempelvis med en playknapp.
Det annonsinnehåll som laddas automatiskt ska hålla sig inom de rekommenderade vikterna.

Flash
För att Gotlands Media ska kunna leverera rätt klickstatistik på flashannonser krävs att flashfilen innehåller en så kallad clickTag. Om clickTag utelämnas måste länk läggas in så att den öppnas i ett nytt fönster. I det fallet kan NT inte leverera någon klickstatistik.

ClickTag AS2:
Skapa en genomskinlig knapp, på det översta lagret, i flash som anropar action-scriptet getURL enligt nedan:

on (release) {
getURL(_root.clickTAG, "_blank");
}


ClickTag AS3:
Skapa ett objekt i det översta lagret i din scen, gör det genomskinligt och döp det till "klickyta_mc". Klistra sedan in följande kod på första bildrutan i din scen. Det är viktigt att denna kod löper genom hela flash-klippet.

klickyta_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK, klick)
function klick(event:MouseEvent) : void
{
var Url = String(root.loaderInfo.parameters.clickTAG).split("~").join("&");
navigateToURL(new URLRequest(Url), "_blank");
}


Gotlands Media definierar sedan URL:en utanför filen. Skicka därför länkadressen med annonsmaterialet.
För de webbläsare som inte har stöd för flash bör flashannonsen kompletteras med en ersättningsannons i bildformaten som definieras tidigare. Bild- och flashmaterial levereras tillsammans.

Övrigt
Annonsmateral som är starkt beroende av klientens datorkraft för sin visning tillåts inte.
Ljud och streaming är endast tillåtet om användaren aktiverar det via till exempel klick.Mer information!
Har du tekniska frågor är du välkommen att mejla
webbannons@ntm.eu

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser