Prislista Gotland Just Nu

 

 

Klicka på länken för mer information och priser om nya Gotland Just Nu! 

Info och priser (PDF) 

Material & inlämning
 

Material & inlämning

Att producera annonser

TU har tagit fram flera verktyg för att underlätta produktionen av annonser och kvalitetssäkra dem. Här får du hjälp med att välja säkra färger för dagspress, anpassa foton för dagspresstryck samt skapa, kontrollera och leverera korrekta PDF- och EPS-annonser.

Läs mer >>

Bokning och lämningstider

Vid bokning av annons med färdigt material gäller följande:
Annonsen bokas senast två dagar kl. 15.00 före införingsdag.
Din bokning kan göras på tel. 0498-202520, annons@gotlandsmedia.se eller via din säljare.
Materialet lämnas senast dagen innan införingsdag kl. 11.00 (vardag) till fardigt@gotlandsmedia.se. Märk annonsen med kundens namn + första införingsdag.

Vid bokning av annons för produktion gäller följande:
Annonsen bokas senast tre dagar kl. 15.00 före införingsdag.
Din bokning kan göras på tel. 0498-202520, annons@gotlandsmedia.se eller via din säljare.
Manus lämnas senast tre dagar innan införingsdag kl. 15.00 till produktion@gotlandsmedia.se. Märk annonsen med kundens namn + första införingsdag.

(För bilagor kan inlämningstider variera pga olika trycktider.
Kontakta därför din ordinarie mediesäljare eller annonsavdelningen.)

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser