Priser webb/mobil
Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor och förklaring av tekniska termer

Läs mer >>

Inlämning & Material
Mediecertifikat
Rammätning

 

Låt oss mäta hur din annons fungerar.

Läs mer >>

Lunchguiden

- Visa din meny där det syns

Läs mer >>

 

LÅT OSS MÄTA HUR DIN ANNONS FUNGERAR

Såg dina kunder, våra läsare din senaste annons?

Vad tyckte de om den?

Tänker de köpa det du marknadsförde och kommer de att besöka din butik till följd av annonsen?

 

Du kan få svar på de här frågorna – direkt från läsarna. Metoden heter RAM (Research and Analysis of Media), och är ett internetbaserat undersökningsverktyg, där panelmedlemmarna har 48 timmar på sig att besvara varje undersökning. Panelen består av tidningsläsare av Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar som viktas för att representera läsarna en genomsnittlig

dag.

 

Varje mätning ger svar på följande frågor:

• Om man såg annonsen när man läste tidningen

• Vad man tyckte om den

• Känslomässig reaktion

• Uppfattning om avsändare

• Tidigare kännedom om annonsören

• Om annonsen vänder sig till mig

• Om annonsen är intressant, lättbegriplig och originell

sin utformning

• Om annonsen innehåller ny information

• Om annonsen gör mig positivt inställd till annonsören

• Om man har haft eller kommer att få nytta av något

i annonsen

• Om man har sökt eller kommer att söka mer

information som följd av annonsen

• Om man har besökt eller kommer att besöka någon

butik eller något försäljningsställe till följd av

annonsen

• Om man har köpt eller kommer att köpa något som

följd av annonsen

När mätningen är klar får du en presentation där du ser

hur olika målgrupper har svarat, t ex män eller kvinnor

i en viss åldersgrupp. Vi kanockså jämföra dina resultat

med annonser av samma storlek eller i samma bransch

som din.

 

Visst låter det intressant?

Kontakta din mediesäljare så berättar vi mer.

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser