Viktigt att veta om bokning!

Bokning skall ske senast kl 12.00 fem dagar innan första sändningsdag. Färdig spot skall vara Radio Four tillhanda senast fem dagar innan sändnings-start. Tänk på produktionstid vid ny produktion/ändring av tidigare produktion. Dina spotar fördelas ut över den tid då stationerna har som mest aktiva lyssnare, mellan kl 06.00 – 22.00.

Radioreklam

Ditt budskap når alla, överallt, helatiden.

- Radio når dina kunder dygnet runt
- Radio upprepar ditt budskap
- Radio förmedlar känslor
- Radio ligger nära kunden vid inköpstillfälle
- Radio är kostnadseffektivt
- Radio är miljövänligt
- Radio lockar kunder till din webbsida

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser