Radioreklam

Ditt budskap når alla, överallt, helatiden.

- Radio når dina kunder dygnet runt
- Radio upprepar ditt budskap
- Radio förmedlar känslor
- Radio ligger nära kunden vid inköpstillfälle
- Radio är kostnadseffektivt
- Radio är miljövänligt
- Radio lockar kunder till din webbsida

Viktigt att veta om bokning!

Bokning skall ske senast kl 12.00 fem dagar innan första sändningsdag. Färdig spot skall vara Radio Four tillhanda senast fem dagar innan sändnings-start. Tänk på produktionstid vid ny produktion/ändring av tidigare produktion. Dina spotar fördelas ut över den tid då stationerna har som mest aktiva lyssnare, mellan kl 06.00 – 22.00.

 
Kontakta försäljningsavd.
Övriga kontakter
Radannons företag

Företagsradis

Läs mer >>

Privat/familjeannonser